Från då till nu

Detta läsårsprojekt börjar med ”the big bang”.