Broderi

image    image

På syslöjden håller vi på att göra en slöjdpåse. På fickan skulle vi brodera våra namn, och då använde vi oss av en broderimaskin. Det var både häftigt att se hur maskinen skötte allt och hur fint det blev.